Đạ Tẻh: Nhiều cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt chuẩn đào tạo

05:04, 18/04/2016

Một báo cáo của UBND huyện Đạ Tẻh cho biết, nhiều cán bộ công chức trong cơ quan quản lý nhà nước; công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và cán bộ công chức cấp xã chưa đạt chuẩn đào tạo. 

Một báo cáo của UBND huyện Đạ Tẻh cho biết, nhiều cán bộ công chức trong cơ quan quản lý nhà nước; công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và cán bộ công chức cấp xã chưa đạt chuẩn đào tạo.
 
Cụ thể, trong tổng số 117 cán bộ công chức khối cơ quan quản lý nhà nước, vẫn còn 9 người chưa đạt chuẩn đào tạo. Với 979 công chức, viên chức trong khối đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, có 50 người chưa đạt chuẩn. Trong 236 người khối cán bộ công chức cấp xã, có 23 người chưa đạt chuẩn đào tạo, trong đó có 2 công chức và 21 cán bộ.                          
 
V.TRỌNG