Di Linh: Hơn 37 tỷ đồng xây dựng trường lớp

04:11, 24/11/2016

Sáng 24/11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Di Linh cho biết, UBND tỉnh vừa phê duyệt cấp hơn 37 tỷ đồng để ngành Giáo dục huyện Di Linh đầu tư xây dựng trường lớp. Từ nguồn kinh phí này, Di Linh sẽ đầu tư xây dựng 4 trường học, gồm: Mầm non Vành Khuyên (thị trấn Di Linh), Mẫu giáo Liên Đầm (xã Liên Đầm), THCS Liên Đầm (xã Liên Đầm) và THCS Tân Thượng (xã Tân Thượng).

Sáng 24/11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Di Linh cho biết, UBND tỉnh vừa phê duyệt cấp hơn 37 tỷ đồng để ngành Giáo dục huyện Di Linh đầu tư xây dựng trường lớp. Từ nguồn kinh phí này, Di Linh sẽ đầu tư xây dựng 4 trường học, gồm: Mầm non Vành Khuyên (thị trấn Di Linh), Mẫu giáo Liên Đầm (xã Liên Đầm), THCS Liên Đầm (xã Liên Đầm) và THCS Tân Thượng (xã Tân Thượng).
 
Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Di Linh, trên địa bàn huyện hiện có 75 trường học; trong đó, có 22 trường mầm non, 31 trường tiểu học và 22 trường THCS. Được biết, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở Di Linh thấp hơn mức bình quân toàn tỉnh, mới chỉ 35%.
 
THÀNH ĐỒNG