Khoa Chiến thuật Học viện Lục quân và Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2016

04:11, 23/11/2016

Chiều 22/11, tại Học viện Lục quân, Khoa Chiến thuật Học viện Lục quân đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, kết nghĩa năm 2016.  

Chiều 22/11, tại Học viện Lục quân, Khoa Chiến thuật Học viện Lục quân đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, kết nghĩa năm 2016.  
 
Theo đánh giá chung, dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và sự phối hợp giúp đỡ, động viên của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng Bộ CHQS tỉnh, công tác dân vận của Khoa luôn được quán triệt, thực hiện đúng nội dung, chương trình hoạt động, đáp ứng với mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Xác định rõ công tác dân vận, kết nghĩa là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị góp phần tạo điều kiện cho Khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm; ngay từ đầu năm, Khoa Chiến thuật đã kịp thời kiện toàn tổ chức biên chế, xác định cụ thể nhiệm vụ, chức năng của công tác dân vận; Đảng ủy, chỉ huy Khoa luôn quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác dân vận, kết nghĩa trong tình hình mới cho mọi cán bộ, đảng viên. 
 
Qua đó, sự phối hợp trong công tác dân vận giữa Khoa Chiến thuật Học viện Lục quân và Bộ CHQS tỉnh đã đạt được những thành quả nhất định như: giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; công tác phối hợp tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân luôn được chú trọng. Cùng nhau tích cực phối hợp, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn: hưởng ứng cuộc vận động quyên góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ “Ngày vì người nghèo”, tạo được tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân địa phương, tăng cường củng cố tình đoàn kết quân dân, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” và bản sắc, truyền thống tốt đẹp của QĐNDVN.
 
TRUNG NGHĨA