Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các đơn vị kinh doanh hoạt động thể thao

04:11, 24/11/2016

Từ ngày 1/12/2016, Giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng sẽ được quyền cấp "Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao" đối với các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực này trên địa bàn tỉnh theo quyết định ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. 

Từ ngày 1/12/2016, Giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng sẽ được quyền cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao” đối với các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực này trên địa bàn tỉnh theo quyết định ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. 
 
Theo đó, điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao để được cấp Giấy chứng nhận gồm: Cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao phải đảm bảo có điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao phù hợp, đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao theo quy định, có nguồn tài chính đảm bảo hoạt động kinh doanh, có nhân viên chuyên môn đủ trình độ, phải có người hướng dẫn tập luyện thể thao có trình độ được đào tạo từ trung cấp trở lên. 
 
Riêng hoạt động thể thao mạo hiểm là hoạt động được thực hiện trong điều kiện nguy hiểm, đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt phương pháp, yêu cầu tập luyện thể thao nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe và tính mạng người tham gia hoạt động thể thao; nên các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm phải có đủ nhân viên chuyên môn gồm: người hướng dẫn tập luyện thể thao, nhân viên cứu hộ, nhân viên y tế thường trực, đảm bảo trình độ chuyên môn theo quy định của pháp luật.
 
Việc ủy quyền cho Giám đốc Sở VH-TT-DL được quyền cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao” đối với các đơn vị kinh doanh thể thao trên địa bàn tỉnh sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Với trách nhiệm theo dõi sát sao, thẩm định cấp phép các hoạt động thể thao theo đúng thẩm quyền, chuyên môn của ngành sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra, nhất là đối với các hoạt động kinh doanh thể thao mạo hiểm.
 
QUỲNH UYỂN