Đam Rông: 100% trẻ em đi học đúng độ tuổi

08:03, 02/03/2017

Huyện ủy Đam Rông vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 03 của Huyện ủy về "Nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương từ nay đến 2015 và những năm tiếp theo". 

Huyện ủy Đam Rông vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 03 của Huyện ủy về “Nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương từ nay đến 2015 và những năm tiếp theo”. 
 
Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của Huyện ủy, đến nay các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của Nghị quyết cơ bản đã được hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra. Hệ thống mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất phục vụ dạy học và đội ngũ làm công tác giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Về quy mô trường lớp, hiện nay, tổng số cơ sở giáo dục đào tạo có 38 đơn vị, với tổng số 518 lớp, trên 14 nghìn học sinh. Về cơ sở vật chất trường lớp, có 440 phòng, trong đó có 211 phòng kiên cố, 226 phòng cấp 4. Đến nay, Đam Rông có 98,4% giáo viên được đánh giá chuẩn về nghề nghiệp, vượt chỉ tiêu 3,4% và 100% cán bộ quản lý và giáo viên từ mầm non đến THPT có trình độ A về tin học và ngoại ngữ. Hàng năm đã huy động 100% trẻ em 5 tuổi vào học các lớp mẫu giáo 2 buổi trong ngày, 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi đạt 92,2%. Đặc biệt, trong 5 năm qua có 49 lượt học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 1 giải nhất, 8 giải nhì, 27 giải khuyến khích.
 
Dịp này, UBND huyện Đam Rông đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của Huyện ủy.
 
LÊ TUẤN