Kiểm định an toàn hồ chứa nước Đạ Liông

04:03, 06/03/2017

Theo kết quả kiểm định vừa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, hồ chứa nước Đạ Liông, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai đảm bảo các thông số vận hành an toàn. 

Theo kết quả kiểm định vừa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, hồ chứa nước Đạ Liông, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai đảm bảo các thông số vận hành an toàn. 
 
Cụ thể, đỉnh đập nước có chiều rộng 5 m, gia cố bằng đá dăm cấp phối dày 28 cm và bê tông nhựa dày 7 cm; mái thượng lưu bằng tấm lát bê tông cốt thép, chất lượng còn tốt. Mái hạ lưu được trồng cỏ bảo vệ, bố trí hệ thống mương thoát nước kết cấu đá xây. Cống lấy nước là ống thép tròn, có van đóng mở, lưu lượng thiết kế gần 180 lít/s. Tràn xả lũ tự do cũng với kết cấu bê tông cốt thép; chân đập với đống đá tiêu nước và đá áp mái…đều hoạt động bình thường…
 
Hồ chứa nước Đạ Liông thuộc công trình cấp 2, do Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng huyện Đạ Huoai quản lý và khai thác, năng lực cấp nước tưới trên 120 ha cây lúa và cây công nghiệp, đồng thời cấp nước sinh hoạt cho hơn 34.000 người. 
 
VŨ VĂN