Lâm Hà: Xây dựng "Cung đường xanh - sạch - đẹp" Hoài Đức - Tân Thanh

09:08, 07/08/2017

Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị", Hội Nông dân, Hội LHPN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của 2 xã Tân Thanh và Hoài Đức (Lâm Hà) đã phối hợp phát động mô hình "Cung đường xanh - sạch - đẹp" liên xã. 

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, Hội Nông dân, Hội LHPN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của 2 xã Tân Thanh và Hoài Đức (Lâm Hà) đã phối hợp phát động mô hình “Cung đường xanh - sạch - đẹp” liên xã. 
 
“Cung đường xanh - sạch - đẹp” kéo dài gần 2 km trên Tỉnh lộ 725 nối thôn Đức Long, xã Hoài Đức với thôn Đông Thanh  xã Tân Thanh sẽ tập trung thực hiện 2 nội dung: xây dựng cung đường không rác, không xả rác, vứt rác bừa bãi, thu gom rác, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; tổ chức các hoạt động trồng hoa, cây xanh dọc hai bên tuyến đường.  
 
Ngay sau lễ ký kết giữa các đoàn thể của 2 xã, các hội viên phụ nữ, nông dân, đoàn viên, thanh niên đã ra quân dọn rác, phát quang bụi rậm làm sạch tuyến đường; tuyên truyền, vận động nhân dân dọc hai bên đường cùng cam kết tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định, thường xuyên ra quân thu gom rác thải, thực hiện “ngày chủ nhật xanh”, “ngày thứ bảy tình nguyện”, “tuyến đường không rác”.
 
QUỲNH UYỂN