Tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải

08:08, 07/08/2017

Sở Giao thông Vận tải cho biết, từ ngày 16/11/2016 đến ngày 13/7/2017, Sở đã chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT, Phòng Quản lý vận tải và Phương tiện người lái chủ động xây dựng và triển khai nhiều cuộc kiểm tra độc lập và phối hợp liên ngành với Công an tỉnh trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Qua đó, đã phát hiện và xử lý 62 trường hợp phương tiện vi phạm với số tiền phạt là trên 207 triệu đồng.

Sở Giao thông Vận tải cho biết, từ ngày 16/11/2016 đến ngày 13/7/2017, Sở đã chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT, Phòng Quản lý vận tải và Phương tiện người lái chủ động xây dựng và triển khai nhiều cuộc kiểm tra độc lập và phối hợp liên ngành với Công an tỉnh trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Qua đó, đã phát hiện và xử lý 62 trường hợp phương tiện vi phạm với số tiền phạt là trên 207 triệu đồng.
 
Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải về điều kiện kinh doanh vận tải, việc chấp hành các quy định về quản lý vận tải để kịp thời chấn chỉnh hoạt động của các đơn vị, đồng thời có biện pháp xử lý đối với các vi phạm của các đơn vị kinh doanh theo đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải thường xuyên theo dõi thiết bị giám sát hành trình để kịp thời xử lý các vi phạm như: phương tiện chạy quá tốc độ cho phép, lái xe làm việc liên tục quá 4 giờ và quá 10 giờ/ngày, thực hiện không đúng hành trình, xe chạy không có phù hiệu...
 
HOÀNG YÊN