Kiểm tra tình trạng phá rừng, ken cây, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép

10:10, 05/10/2017

(LĐ online) - UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 5 địa phương: Đà Lạt, Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xác minh, làm rõ và báo cáo tình trạng phá rừng, ken cây, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn. Tiến hành rà soát, báo cáo công tác bảo vệ rừng, đặc biệt là tại khu vực rừng giáp ranh tại các địa phương nêu trên và công tác xử lý, giải tỏa tình trạng ken cây, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép từ đầu năm 2017 đến nay. 

(LĐ online) - UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 5 địa phương: Đà Lạt, Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xác minh, làm rõ và báo cáo tình trạng phá rừng, ken cây, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn. Tiến hành rà soát, báo cáo công tác bảo vệ rừng, đặc biệt là tại khu vực rừng giáp ranh tại các địa phương nêu trên và công tác xử lý, giải tỏa tình trạng ken cây, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép từ đầu năm 2017 đến nay. 
 
Tỉnh cũng yêu cầu huyện Lâm Hà kiểm tra báo cáo rõ vụ việc ken cây thông trái phép thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban tại xã Mê Linh; yêu cầu huyện Lạc Dương kiểm tra báo cáo rõ vụ chặt hạ, khai thác cây thông trái phép tại xã Lát, công tác điều tra, xử lý, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân liên quan. 
 
* UBND huyện Đức Trọng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, chủ rừng, xã Phú Hội xác minh, điều tra, truy tìm đối tượng vi phạm phá rừng, ken cây rừng trái phép tại khoảnh 4, tiểu khu 300 thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh để xử lý nghiêm theo quy định. Tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của kiểm lâm phụ trách địa bàn, đồng thời làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng tại khoảnh 4, tiểu khu 300 để đối tượng lấn chiếm rừng trồng cà phê trong thời gian dài (từ năm 2012 trở về trước) mà không phát hiện, ngăn chặn, lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng xử lý.
 
AN NHIÊN