5 dự án sử dụng vốn ODA ngành Y tế tỉnh, mới giải ngân 18%

06:10, 25/10/2019

Tổng kế hoạch vốn ODA năm 2019 của ngành Y tế Lâm Đồng được giao 105,7 tỷ đồng bố trí cho 5 dự án. Trong đó, vốn xây dựng cơ bản 43,2 tỷ đồng và vốn khác 62,5 tỷ đồng. Khối lượng giải ngân đến nay khoảng 20,3 tỷ đồng, đạt 18%.

Tổng kế hoạch vốn ODA năm 2019 của ngành Y tế Lâm Đồng được giao 105,7 tỷ đồng bố trí cho 5 dự án. Trong đó, vốn xây dựng cơ bản 43,2 tỷ đồng và vốn khác 62,5 tỷ đồng. Khối lượng giải ngân đến nay khoảng 20,3 tỷ đồng, đạt 18%.
 
Các dự án triển khai bao gồm: Dự án hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện II Lâm Đồng do Sở Y tế làm chủ đầu tư, đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng; kế hoạch năm 2019 được bố trí 850 triệu đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, đến nay giải ngân 0 đồng.
 
Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân Lâm Đồng giai đoạn 2 do Sở Y tế làm chủ đầu tư, kế hoạch ngân sách năm 2019 của dự án gần 99,4 tỷ đồng; trong đó vốn ODA là 93,4 tỷ đồng và vốn đối ứng gần 5,9 tỷ đồng. Đến nay, dự án này đã giải ngân được 20 tỷ đồng, trong đó vốn ADB 16,8 tỷ đồng và vốn đối ứng 3,2 tỷ đồng.
 
Ngoài ra, còn có các dự án như: Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải thiện hệ thống y tế, do Sở Y tế làm chủ đầu tư, đã giải ngân được 180 triệu đồng/10,8 tỷ đồng kế hoạch vốn bố trí năm 2019.
 
Và 2 dự án do Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh (nay là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) làm chủ đầu tư: Dự án Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (đã giải ngân 64 triệu đồng/473 triệu đồng kế hoạch vốn năm 2019 được bố trí) và Dự án kháng thuốc Artermisinin (đã giải ngân 56 triệu đồng/100 triệu đồng vốn bố trí năm 2019). Dự kiến 2 dự án này sẽ giải ngân hết toàn bộ kế hoạch vốn trong năm 2019.
 
AN NHIÊN