500 cán bộ tuyên truyền viên tham dự Hội nghị truyền thông chống rác thải nhựa

04:10, 24/10/2019

(LĐ online) - Sáng ngày 24.10, tại Đà Lạt, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị Truyền thông chống rác thải nhựa. Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 500 cán bộ tuyên truyền viên đại diện cho Liên hiệp Hội Phụ nữ thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng và huyện Lạc Dương tham dự hội nghị.

(LĐ online) - Sáng ngày 24/10, tại Đà Lạt, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị Truyền thông chống rác thải nhựa. Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 500 cán bộ tuyên truyền viên đại diện cho Liên hiệp Hội Phụ nữ thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng và huyện Lạc Dương tham dự hội nghị.
 
 
Tại buổi truyền thông, bằng hình thức truyền thông nghệ thuật, sân khấu hóa do đội tuyên truyên viên nòng cốt về bảo vệ môi trường tỉnh Lâm Đồng thực hiện, hội viên, phụ nữ và người dân đã được cung cấp thông tin về thực trạng rác thải nhựa hiện nay tại địa phương và các giải pháp phòng, chống rác thải nhựa từ gia đình và hội viên nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm do rác thải nhựa dùng một lần và túi nylon gây ra. Các nội dung về lợi ích, hiệu quả, cách thức phân loại rác thải tại nguồn, ô nhiễm không khí; các biện pháp thay thế hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông sản an toàn; các biện pháp sử dụng nước sạch tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất và đời sống cũng được phổ biến tại buổi truyền thông này. 
 
Thông qua buổi truyền thông nhằm nâng cao ý thức, tăng cường sự tham gia của hội viên, phụ nữ đặc biệt là phụ nữ nông thôn trong bảo vệ môi trường và thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.
 
THÀNH NAM