Đam Rông: Ban hành kế hoạch phòng, chống sốt xuất huyết

06:10, 23/10/2019

Trước tình trạng sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, UBND huyện Đam Rông đã ban hành kế hoạch phòng, chống sốt xuất huyết năm 2019 trên địa bàn huyện...

Trước tình trạng sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, UBND huyện Đam Rông đã ban hành kế hoạch phòng, chống sốt xuất huyết năm 2019 trên địa bàn huyện. Theo đó, yêu cầu từ cấp huyện đến cấp xã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phòng chống dịch; vận động người dân dọn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy để giảm nguồn sinh sản của muỗi và sử dụng hóa chất diệt muỗi. Đặc biệt, chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ y, bác sỹ, cơ số thuốc sẵn sàng cho công tác dập dịch ở những địa bàn trọng điểm nhằm phòng, chống sốt xuất huyết hiệu quả.
 
VĂN TÂM