Công tác ở vùng đặc biệt khó khăn được trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở

06:10, 23/10/2019

Đó là nội dung Nghị định 76/2019/NĐ-CP, ngày 8/10/2019, của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 1/12/2019) về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn...

Đó là nội dung Nghị định 76/2019/NĐ-CP, ngày 8/10/2019, của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 1/12/2019) về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 và Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ sẽ hết hiệu lực từ ngày 1/12/2019.
 
Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định như sau: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến xã, phường, thị trấn và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (bao gồm cả trường hợp điều động, biệt phái, luân chuyển,...) khi làm việc ở huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo đặc biệt khó khăn,... được hưởng các chính sách sau:
 
1. Được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không quá 5 năm (60 tháng).
 
2. Khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác, trường hợp có gia đình cùng đến công tác thì ngoài trợ cấp lần đầu còn được trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình.
 
Bên cạnh các khoản trợ cấp trên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn được trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch; Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu; Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; Trợ cấp tiền tàu xe; Phụ cấp ưu đãi theo nghề;...
 
Tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thời điểm năm 2019, theo các Quyết định của Chính phủ, có 79 xã và thị trấn của 10 huyện thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Bao gồm các huyện Lạc Dương 3 xã; Đơn Dương 1 xã, 1 trị trấn; Đức Trọng 1 xã; Di Linh 9 xã; Lâm Hà 6 xã; Đam Rông 7 xã; Bảo Lâm 4 xã; Đạ Tẻh 2 xã; Cát Tiên 4 xã và Đạ Huoai 3 xã (Theo Quyết định 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ). 
 
M.ĐẠO