Đà Lạt: Hoàn thành nhiều tuyến đường giao thông nông thôn

08:10, 29/10/2019

Ngành chức năng Đà Lạt cho biết, đến nay đã hoàn tất nhiều tuyến đường giao thông nông thôn theo kế hoạch năm 2019. 

Ngành chức năng Đà Lạt cho biết, đến nay đã hoàn tất nhiều tuyến đường giao thông nông thôn theo kế hoạch năm 2019. 
 
Cụ thể, xã Xuân Thọ vùng ven Đà Lạt đã hoàn thành 2 tuyến đường và đang thi công 2 tuyến còn lại; xã Tà Nung cũng đã hoàn tất một tuyến đường và xã Trạm Hành cũng đang hoàn tất 1 tuyến đường.
 
Theo kế hoạch, trong năm 2019 có 6 tuyến đường giao thông nông thôn được thành phố xúc tiến thi công, gồm 5 tuyến tại xã Xuân Thọ và 1 tuyến tại xã Tà Nung; tổng kinh phí cho các con đường này trên 5 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước 2,6 tỷ đồng, phần còn lại trên 2,45 tỷ đồng do người dân đóng góp. 
 
Hiện, các xã trên địa bàn Đà Lạt đang tiến hành lấy ý kiến dân để đề xuất hỗ trợ đầu tư theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm thêm một số tuyến đường trong năm nay, đồng thời lên kế hoạch làm đường giao thông nông thôn cho năm đến. 
 
VIẾT TRỌNG