Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai

04:10, 30/10/2019

(LĐ online) - Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Cơ quan phát triển Liên hợp quốc UNDP tổ chức giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019 với chủ đề: "Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu bắt đầu từ cộng đồng".

(LĐ online) - Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Cơ quan phát triển Liên hợp quốc UNDP tổ chức giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019 với chủ đề: “Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu bắt đầu từ cộng đồng”.
 
Đối tượng tham dự là tất cả công dân Việt Nam, bao gồm nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gởi tác phẩm dự thi. Loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí; tác phẩm dự thi bằng tiếng Việt được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/3/2020. Thời gian nộp tác phẩm dự thi đến hết ngày 31/3/2020, lễ công bố và trao giải được tổ chức vào tháng 5/2020 nhân dịp Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai.
 
Giải thưởng đối với cá nhân: Giá trị giải thưởng của mỗi loại hình như sau: giải Nhất 40 triệu đồng; giải Nhì 20 triệu đồng; giải Ba 10 triệu đồng; giải Khuyến khích 5 triệu đồng; giải Phụ 5 triệu đồng. Giải tập thể trị giá 10 triệu đồng. 
 
Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Tổng cục Phòng chống thiên tai, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; email: giaibaochi@mard.gov.vn; website: http://giaibaochiPCTT.mard.gov.vn.
 
AN NHIÊN