Trồng mới trên 17 ha rừng tại Tân Thanh

06:10, 23/10/2019

Theo thông tin từ UBND xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, đến thời điểm hiện tại, diện tích rừng trên địa bàn này đã được trồng mới trên 17 ha.

Theo thông tin từ UBND xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, đến thời điểm hiện tại, diện tích rừng trên địa bàn này đã được trồng mới trên 17 ha.
 
Cụ thể, Ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà đã trồng mới diện tích rừng hơn 10,7 ha tại lô B1, B2, B3, B4 Khoảnh 2 thuộc Tiểu khu 292. Đây là khu vực rừng bị hủy hoại nghiêm trọng tại Tân Thanh như Báo Lâm Đồng đã đưa tin.
 
Ngoài ra, các đơn vị liên quan cũng đã tiến hành trồng mới hơn 6 ha tại các lô A1, A2, A4, A6 thuộc Khoảnh 6, Tiểu khu 292.
 
Được biết, toàn bộ diện tích trên được trồng loại thông 3 lá. Mật độ trồng 1.660 cây/ha. Hiện địa phương này và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn đang tăng cường thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn các hành vi phá rừng và lấn chiếm đất rừng.
 
  N. NGÀ - H. YÊN