Tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em sơ sinh

06:11, 04/11/2019

Sở Y tế vừa có văn bản chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh, Bệnh viện Nhi tỉnh; Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em sơ sinh, nhằm giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh. 

Sở Y tế vừa có văn bản chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh, Bệnh viện Nhi tỉnh; Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em sơ sinh, nhằm giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh. 
 
Theo đó, tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị 06 ngày 11/8/2017 của Bộ Y tế về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, giảm tử vong sơ sinh; Kế hoạch số 2041 ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh và các văn bản liên quan đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị. Tập huấn hướng dẫn cập nhật kiến thức chuyên môn cho cán bộ làm công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em các nội dung về “Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản”, quy tắc ứng xử cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại đơn vị.
 
Căn cứ Kế hoạch số 2041 của UBND tỉnh, tiến hành rà soát thực trạng nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị… tại đơn vị để xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm để triển khai thực hiện. Chú trọng kế hoạch đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và sơ sinh; bổ sung trang thiết bị, phương tiện phục vụ cấp cứu, điều trị; củng cố đơn nguyên sơ sinh; xây dựng các quy trình kỹ thuật; giám sát việc thực hiện các quy trình; quy chế phối hợp giữa các khoa, phòng trong đơn vị khi có cấp cứu về sản khoa, sơ sinh; vận hành “Đường dây nóng”, “Báo động đỏ” về xử trí cấp cứu tai biến sản khoa. Đặc biệt, quán triệt toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị tuyệt đối không bỏ vị trí trực trong suốt quá trình trực.
 
Củng cố hệ thống Đường dây nóng về cấp cứu sản khoa, sơ sinh tại các cơ sở y tế trong tỉnh từ tuyến xã đến tuyến huyện, tỉnh và từ tuyến tỉnh đến bệnh viện chuyên khoa tuyến trên.
 
AN NHIÊN