Tiếp tục triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ

02:11, 08/11/2019

(LĐ online) - Sáng nay, 8/11, Hội LHPN tỉnh sơ kết 2 năm hoạt động CLB Cán bộ nữ làm công tác bảo vệ pháp luật tỉnh Lâm Đồng (2018 -2019).

(LĐ online) - Sáng nay, 8/11, Hội LHPN tỉnh sơ kết 2 năm hoạt động CLB Cán bộ nữ làm công tác bảo vệ pháp luật tỉnh Lâm Đồng (2018 -2019).
 
Ban Chủ nhiệm CLB Cán bộ nữ làm công tác pháp luật báo cáo đánh giá hai năm hoạt động
Ban Chủ nhiệm CLB Cán bộ nữ làm công tác pháp luật báo cáo đánh giá hai năm hoạt động
 
CLB Cán bộ nữ làm công tác bảo vệ pháp luật trực thuộc Hội LHPN tỉnh với 61 thành viên, là các chị làm công tác bảo vệ pháp luật thuộc HĐND tỉnh, UB MTTQ VN tỉnh, Hội LHPN, Hội Luật gia tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an tỉnh, Cục thi hành án dân sự, Đoàn Luật sư, Hội Hội thẩm nhân dân tỉnh; Chủ tịch Hội LHPN 12 huyện, thành phố và Hội Phụ nữ cơ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 
Qua 2 năm hoạt động, CLB đã tham gia với Hội LHPN tỉnh biên soạn tài liệu để tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho phụ nữ. Trong đó, tổ chức 1 lớp cho 80 cán bộ Hội Phụ nữ toàn tỉnh; 2 lớp cho 237 phụ nữ DTTS vùng sâu, vùng xa của huyện Di Linh và Đức Trọng và tham gia báo cáo 5 lớp cho Hội LHPN tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 160 cán bộ thuộc các xã đặc biệt khó khăn. Ban Chủ nhiệm CLB tham mưu cho Hội LHPN tỉnh góp ý vào 2 dự thảo luật và dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi).
 
Tổ chức sinh hoạt CLB gặp mặt các thành viên CLB sinh hoạt truyền thống, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, bảo vệ pháp luật trên địa bàn tỉnh và triển khai nội dung phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đề án 938 về “Tuyên truyền giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” cho hơn 300 phụ nữ và thanh niên Công an tỉnh và Công an TP Đà Lạt. Tổ chức thăm tặng quà cho nữ phạm nhân có tiến bộ trong việc cải tạo nhân dịp tết Nguyên đán.
 
Định hướng hoạt động năm 2020, CLB Cán bộ nữ làm công tác bảo vệ pháp luật tỉnh củng cố, kiện toàn nhân sự và tiếp tục triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ nữ, cán bộ Hội phụ nữ các cấp và hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh. Tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm  giữa các thành viên CLB, tăng cường giao lưu với các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh.
 
AN NHIÊN