Dạy Toán tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới

06:12, 06/12/2019

Đó là đổi mới phương pháp dạy học môn Toán nhằm phát triển năng lực học sinh tiểu học theo định hướng tiếp cận Chương trình Giáo dục phổ thông mới (Chương trình GDPT 2018).

Đó là đổi mới phương pháp dạy học môn Toán nhằm phát triển năng lực học sinh tiểu học theo định hướng tiếp cận Chương trình Giáo dục phổ thông mới (Chương trình GDPT 2018).
 
Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học tiếp cận Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Ảnh: V.Hùng
Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học tiếp cận Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Ảnh: V.Hùng
 
Đổi mới tổ chức dạy học môn Toán cấp tiểu học tiếp cận Chương trình GDPT 2018 là một trong những nội dung khóa tập huấn do Sở Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) Lâm Đồng phối hợp với Vụ Giáo dục Tiểu học Bộ GDĐT và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam vừa triển khai tại Đà Lạt. 
 
Theo TS. Hoàng Mai Lê - Vụ Giáo dục Tiểu học Bộ GDĐT: chương trình môn Toán tiểu học hình thành, phát triển ở học sinh năng lực toán học với các thành tố: tư duy và lập luận toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học Toán. Đồng thời, môn Toán góp phần hình thành, phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung đã quy định trong Chương trình tổng thể; giúp học sinh bước đầu xác định được năng lực, sở trường của bản thân, nhằm định hướng và lựa chọn nghề nghiệp, rèn luyện nhân cách để trở thành người lao động và người công dân có trách nhiệm. Vì vậy, về phương pháp dạy học Toán phải thực hiện dạy học phù hợp với tiến trình nhận thức của học sinh, chú ý nhu cầu, năng lực nhận thức, cách thức học tập khác nhau của từng cá nhân học sinh. Về đánh giá kết quả giáo dục môn Toán, mục tiêu đánh giá là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về sự phát triển năng lực và sự tiến bộ của học sinh trên cơ sở yêu cầu cần đạt ở mỗi lớp học. Qua đó, điều chỉnh các hoạt động dạy học, bảo đảm sự tiến bộ của từng học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục môn Toán nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung. 
 
Do đó, cần áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực môn Toán nhằm phát triển năng lực học sinh. Điển hình như phương pháp trực quan, phương pháp gợi mở - vấn đáp, phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn đề, phương pháp luyện tập thực hành, phương pháp giảng giải - minh họa...
 
Dạy Toán tiếp cận Chương trình GDPT 2018 là đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và đánh giá học sinh qua việc học môn Toán ở tiểu học.
 
Định hướng dạy học Toán ở tiểu học cần vận dụng một cách đa dạng các hình thức tổ chức với các phương pháp dạy học; chú trọng thực hành, ứng dụng, gắn kết kiến thức toán học với thực tế cuộc sống hằng ngày của học sinh, với các môn học khác và các hoạt động giáo dục trong hay ngoài nhà trường; chú trọng tổ chức hoạt động tự học cho học sinh. Trong đó, giáo viên cần đặc biệt chú ý, quan tâm đến việc dạy học phù hợp từng đối tượng học sinh. 
 
Để đổi mới phương pháp dạy học Toán tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học, theo lãnh đạo Sở GDĐT, trước hết giáo viên phải dành thời gian đọc, nghiên cứu kĩ chương trình tổng thể và chương trình môn học, trong đó yêu cầu phải nắm vững mục tiêu môn Toán và các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực học sinh. Trong quá trình dạy học Toán, giáo viên cần phải tổ chức cho học sinh hoạt động cùng với hoạt động tự nhận xét và nhận xét sản phẩm của bạn hay nhóm bạn. Qua đó, học sinh có thể tự chiếm lĩnh nội dung kiến thức, rèn kĩ năng cần thiết. Giáo viên tổ chức hoạt động dạy học Toán cùng với hoạt động đánh giá để góp phần hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Trong quá trình tổ chức hoạt động học Toán và đánh giá học sinh trong giờ học Toán, để thực hiện yêu cầu “vì sự tiến bộ của học sinh”, giáo viên phải được chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong toàn bộ giờ học nói riêng và quá trình giảng dạy nói chung. Với trách nhiệm của mình, cùng với năng lực sẵn có và sự tâm huyết nghề nghiệp, yêu thương học sinh, việc đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và đánh giá học sinh trong dạy học môn Toán ở tiểu học sẽ giúp học sinh tiến bộ trong học tập môn Toán, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học.
 
VIỆT HÙNG