Chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực tài nguyên và môi trường

08:01, 16/01/2020

(LĐ online) - Ngày 16/1/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết ngành năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên tham dự và chỉ đạo Hội nghị. 

(LĐ online) - Ngày 16/1/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết ngành năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên tham dự và chỉ đạo Hội nghị. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân ngành tài nguyên và môi trường Lâm Đồng đạt thành tích năm 2019
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân ngành tài nguyên và môi trường Lâm Đồng đạt thành tích năm 2019
 
Theo đó, trong năm qua, toàn ngành tài nguyên và môi trường Lâm Đồng đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. 
 
Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng đã thẩm định 554 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; cấp 41.310 Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất lần hai; tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, bảng giá các loại đất trên địa bàn. Đã kiểm tra và cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho 9 đơn vị. Tính đến ngày 31/12/2019, tổng số phí nước thải công nghiệp thu được hơn 925 triệu đồng. Xử phạt hơn 550 triệu đồng vi phạm về hoạt động khoáng sản.
 
Trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân ngành tài nguyên và môi trường Lâm Đồng đạt thành tích năm 2019
Trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân ngành tài nguyên và môi trường Lâm Đồng đạt thành tích năm 2019
 
Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng cấp 48 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất, thăm dò, khoan nước dưới đất. Hoàn thành đo đạc bản đồ địa chính gần 63.380 ha, cấp 136.000 hồ sơ chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng 307 điểm địa chính. Tiếp nhận và xử lý kịp thời 74 phản ánh, kiến nghị của người dân thông qua đường dây nóng.  
 
Ngoài ra, trong năm 2019, các nguồn thu ngân sách lĩnh vực tài nguyên, môi trường đã đạt tỷ lệ đáng kể gồm: Hơn 1.435 tỷ đồng thu ngân sách từ đất (đạt 150%), 73 tỷ đồng thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước (gần 88%), hơn 52 tỷ đồng thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (gần 75%)…
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên đánh giá cao những kết quả năm 2019 của ngành tài nguyên và môi trường Lâm Đồng. Đồng thời, chỉ đạo ngành cần tiếp tục rà soát, tham mưu tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, hoàn thành khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khai thác khoáng sản, hoàn thành điều tra, xây dựng danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước theo đúng tiến độ được giao…
 
VĂN VIỆT