Đam Rông: Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2019 đạt trên 2.700 tỷ đồng

07:01, 01/01/2020

Tổng nguồn vốn huy động cho đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đam Rông giai đoạn 2010-2019 là trên 2.700 tỷ đồng...

Tổng nguồn vốn huy động cho đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đam Rông giai đoạn 2010-2019 là trên 2.700 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước trên 94 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình khác là 1.200 tỷ đồng; nguồn vốn tài trợ trên 80 tỷ đồng; nguồn vay tín dụng trên 1.300 tỷ đồng. Ngoài ra, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, Nhân dân đã tự nguyện hiến đất, đóng góp tài sản, công sức tương đương với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng, trong đó tiền mặt 1 tỷ 126 triệu đồng, trên 11.000 ngày công lao động, trên 100 nghìn m2 đất xây dựng và 1.700 cây lâu năm các loại để xây dựng các công trình dân sinh như: đường giao thông, nhà văn hóa, trường học. Hiện nay, đã có 1 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Đạ R’sal và dự kiến hết năm 2019 có thêm 2 xã Rô Men và Đạ K’Nàng về đích nông thôn mới.
 
LÊ TUẤN