Kiểm tra cải cách hành chính 25 đơn vị trong năm 2019

06:01, 03/01/2020

Sở Nội vụ Lâm Đồng cho biết, trong năm 2019 đã phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính của 25 đơn vị trong tỉnh.

Sở Nội vụ Lâm Đồng cho biết, trong năm 2019 đã phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của 25 đơn vị trong tỉnh.
 
Đoàn đã kiểm tra 7 sở, ngành gồm Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế, Tài chính, Giáo dục - Đào tạo và Bảo hiểm xã hội tỉnh. Có 6 địa phương đoàn kiểm tra trong năm, mỗi huyện kiểm tra 2 xã, phường, thị trấn gồm huyện Cát Tiên, thị trấn Cát Tiên và xã Mỹ Lâm; huyện Đạ Tẻh, thị trấn Đạ Tẻh và xã An Nhơn; huyện Đạ Huoai, thị trấn Madaguôi và xã Hà Lâm; huyện Di Linh, xã Hòa Trung và xã Hòa Ninh; huyện Đức Trọng, xã Hiệp An và xã Ninh Gia; huyện Đơn Dương, xã Ka Đô và xã Pró.
 
Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế của các đơn vị trong công tác CCHC; đoàn đã kiến nghị các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch khắc phục, báo cáo kết quả khắc phục theo quy định.
 
Bên cạnh việc kiểm tra định kỳ như trên, Sở Nội vụ Lâm Đồng cũng thực hiện việc kiểm tra đột xuất công tác giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện chế độ công vụ công chức; chấp hành giờ giấc làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.
 
Đồng thời, các sở được giao chủ trì các lĩnh vực CCHC cũng đã tiến hành kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch như Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc áp dụng ISO; Sở Tư pháp kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính...
 
VIẾT TRỌNG