Xử lý 100% kiến nghị giải quyết TTHC

06:01, 03/01/2020

Theo mục tiêu trong năm 2020 vừa được thông qua, các cơ quan thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng phải xử lý kịp thời 100% phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn. 

Theo mục tiêu trong năm 2020 vừa được thông qua, các cơ quan thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng phải xử lý kịp thời 100% phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn. 
 
Cùng với đó, Lâm Đồng phấn đấu đạt 100% các tỷ lệ cải cách TTHC như: giải quyết theo cơ chế một cửa ở Trung tâm Hành chính công của tỉnh, UBND cấp huyện và xã; cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện ứng dụng đồng bộ hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến...
 
Những nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC trong năm 2020 gồm: 100% văn bản quy phạm pháp luật được thẩm định đúng tiến độ; đánh giá thực chất mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng mô hình một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4...
 
MẠC KHẢI