Đà Lạt: Phường 3 dẫn đầu về giải quyết thủ tục hành chính

05:02, 11/02/2020

Với 18 điểm đạt được trong tổng số 9 tiêu chí (tất cả các tiêu chí này đều đạt điểm tối đa), Phường 3 đã dẫn đầu TP Đà Lạt về công tác giải quyết thủ tục hành chính trong tổng số 16 xã, phường trong năm 2019 vừa qua.

Với 18 điểm đạt được trong tổng số 9 tiêu chí (tất cả các tiêu chí này đều đạt điểm tối đa), Phường 3 đã dẫn đầu TP Đà Lạt về công tác giải quyết thủ tục hành chính trong tổng số 16 xã, phường trong năm 2019 vừa qua.
 
Cùng đạt xuất sắc với Phường 3 còn có 7 xã, phường khác; tuy nhiên điểm đạt thấp hơn so với Phường 3, trong đó có 4 phường, xã được 16 điểm gồm Phường 1, xã Xuân Thọ, xã Xuân Trường, xã Tà Nung; 3 xã, phường trong nhóm này gồm Phường 2 và Phường 5 đạt 15,5 điểm; Phường 12 đạt 15,25 điểm.
 
Với 8 xã, phường còn lại, hầu hết đều đạt mức tốt với điểm đạt được từ 14 đến 12,2; bao gồm Phường 11, xã Trạm Hành, Phường 4, Phường 8, Phường 9, Phường 10 và Phường 6. Riêng Phường 7 chỉ đạt mức khá với 11,3 điểm. Đà Lạt không có đơn vị phường, xã nào xếp loại trung bình và yếu.
 
9 tiêu chí chấm điểm này giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính  gồm: tổng thời gian giải quyết hồ sơ; thời gian thực hiện của từng cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết hồ sơ; số lần tổ chức, cá nhân liên hệ để hoàn thiện hồ sơ; thái độ của cán bộ, công chức khi giải quyết; tổ chức tiếp hồ sơ, giải quyết, trả kết quả tại bộ phận một cửa; công khai thủ tục hành chính; tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; tiến độ và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền.
 
VIẾT TRỌNG