Đạ Sar hướng đến xã nông thôn mới nâng cao

06:03, 13/03/2020

Được chọn tổ chức đại hội điểm của Đảng bộ huyện Lạc Dương, dựa trên tình hình thực tế, Đảng bộ xã Đạ Sar đang đề ra những chỉ tiêu cùng với nhiệm vụ...

Được chọn tổ chức đại hội điểm của Đảng bộ huyện Lạc Dương, dựa trên tình hình thực tế, Đảng bộ xã Đạ Sar đang đề ra những chỉ tiêu cùng với nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để hoàn thiện văn kiện đại hội. Trong đó, xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ hàng đầu để đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đạ Sar đạt xã nông thôn mới nâng cao.
 
Atiso là loại cây trồng mới nhưng được xem là cây chủ lực của xã Đạ Sar bởi mang lại hiệu quả kinh tế cao
Atiso là loại cây trồng mới nhưng được xem là cây chủ lực của xã Đạ Sar bởi mang lại hiệu quả kinh tế cao
 
Phát triển cây trồng chủ lực
 
Bí thư Đảng ủy xã Đạ Sar Trần Tuấn Anh cho hay: Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp giữ vai trò chủ yếu trong nền kinh tế của địa phương. Trình độ canh tác của người dân đã có sự phát triển vượt bậc, chất lượng sản phẩm nông nghiệp ngày càng được nâng lên, cơ cấu cây trồng chuyển dịch đúng hướng, khai thác có hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của địa phương. Trong đó, nhiều hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy nông nghiệp của xã ngày càng phát triển. Đến nay, diện tích rau, hoa của đồng bào DTTS là 48,8 ha/213 hộ. Nhiều hộ DTTS tham gia mô hình trồng atiso mang lại hiệu quả cao, đã đăng ký liên kết sản xuất, tiêu thụ atiso với Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng tổng diện tích 10,2 ha/66 hộ. 
 
Cùng với rau, hoa, atiso thì cà phê hiện là loại cây trồng chủ lực của nông nghiệp xã Đạ Sar, với diện tích khoảng 1.300 ha; trong đó, cà phê kinh doanh hơn 1.000 ha, cà phê kiến thiết cơ bản hơn 240 ha. “Xã đang tập trung duy trì và phát triển các loại cây trồng chủ lực này để phát triển kinh tế bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đó cũng là các chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 - 2025 để phấn đấu trở thành vùng trọng điểm về sản xuất cây dược liệu của huyện Lạc Dương với diện tích từ 100 - 120 ha cây atiso, cùng với rau, hoa; đồng thời, tập trung vận động Nhân dân thâm canh, tái canh diện tích cây cà phê Arabica gắn với liên kết thu mua với các công ty, doanh nghiệp”, Bí thư Đảng ủy xã Đạ Sar Trần Tuấn Anh nhấn mạnh. 
 
Nỗ lực giảm nghèo bền vững
 
Chương trình giảm nghèo là một trong những thành quả nổi bật của xã Đạ Sar trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Công tác tuyên truyền về giảm nghèo được Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể xã thường xuyên triển khai thực hiện nhằm giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có ý thức vươn lên thoát nghèo, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Đồng thời, xã tập trung thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hỗ trợ cho hộ nghèo. Từ năm 2015 - 2019, tổng kinh phí hỗ trợ đối với hộ nghèo hơn 2,2 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm: năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo chiếm 11,7%, năm 2016 chiếm 9,45%, năm 2017 chiếm 7,8%, năm 2018 chiếm 6,5% và năm 2019 chỉ còn 2,2%. 
 
Để công tác giảm nghèo bền vững, nhiệm vụ và giải pháp được Đảng bộ xã Đạ Sar đề ra trong nhiệm kỳ tới là ưu tiên cân đối nguồn lực để thực hiện chính sách giảm nhanh và bền vững; đồng thời, hỗ trợ, tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo có nhà, có sinh kế, phương tiện sản xuất cũng như hướng dẫn cách làm ăn, giới thiệu việc làm để các hộ vươn lên thoát nghèo và không để tái nghèo. Cùng với đó, khuyến khích người lao động tự tạo công ăn việc làm; phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gắn chặt giữa đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
 
Hướng đến xã nông thôn mới nâng cao
 
Chương trình xây dựng nông thôn mới được cấp ủy đảng, chính quyền xã Đạ Sar xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân về xây dựng nông thôn mới từng bước được nâng lên. Năm 2017, xã Đạ Sar được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
 
“Trên cơ sở đó, mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đảng bộ xã Đạ Sar đề ra là tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân với sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên, phát huy lợi thế so sánh của địa phương góp phần nâng cao cuộc sống cho Nhân dân. Hoàn thành chương trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025”, Bí thư Đảng ủy xã Đạ Sar Trần Tuấn Anh cho biết thêm. 
 
VIỆT HÙNG