Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2020

07:03, 12/03/2020

(LĐ online) - Chiều 12/3, tại Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tổ chức phát động thi đua năm 2020 với chủ đề "Chỉ đạo quyết liệt, hành động mạnh mẽ, hoàn thành toàn diện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X".

(LĐ online) - Chiều 12/3, tại Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tổ chức phát động thi đua năm 2020 với chủ đề “Chỉ đạo quyết liệt, hành động mạnh mẽ, hoàn thành toàn diện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X”.
 
Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Lâm Đồng Đỗ Hoàng Tuấn nhận cờ luân lưu giữ vai trò trưởng Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh năm 2020
Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Lâm Đồng Đỗ Hoàng Tuấn nhận cờ luân lưu giữ vai trò trưởng Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh năm 2020
 
Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua của Khối với nội dung chủ yếu như sau: Tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cụ thể triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/TU về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 và Nghị quyết số 18-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; nội dung văn bản số 1069/UBND-TKCT phát động thi đua của UBND tỉnh về “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X”.
 
Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Dân vận khéo trong xây dựng Nông thôn mới”; vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2020; thi đua thực hiện tốt các phong trào phát triển KT - VH - XH, các chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện...
 
Các thành viên Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh cùng ký kết giao ước thi đua năm 2020
Các thành viên Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh cùng ký kết giao ước thi đua năm 2020
 
Tiếp tục thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong các cơ quan của Khối theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền và nhân rộng các nhân tố điển hình, gương người tốt việc tốt, các mô hình phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự, bảo vệ môi trường.
 
Thực hiện tốt phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, xây dựng cơ quan “Sáng – xanh - sạch - đẹp”; cơ quan an toàn an ninh trật tự. Thực hiện tốt phong trào thi đua, tổ chức nhân rộng những gương điển hình, tiên tiến.
 
Khối thi đua Mặt trận và các đoàn thể tỉnh năm 2020 dự kiến triển khai một số hoạt động chung như: Tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên đề; liên hoan văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thi nấu ăn giữa các đơn vị trong Khối chào mừng các ngày lễ lớn và chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ (2020 - 2025). Phối hợp tham gia thực hiện tốt công tác Dân vận tại xã Gia Bắc, huyện Di Linh. Vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ công chức tham gia các hoạt động thi đua khác do tỉnh tổ chức.
 
Tại hội nghị, lãnh đạo Tỉnh Đoàn đã trao cờ luân lưu cho Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Lâm Đồng Đỗ Hoàng Tuấn giữ vai trò trưởng Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh năm 2020 và các thành viên trong Khối cùng ký kết thi đua thực hiện tốt các nội dung của phong trào.
 
AN NHIÊN