Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

11:03, 17/03/2020

(LĐ online) - Đó là chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tiếp tục quản lý các hoạt động dạy học, giáo dục trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

(LĐ online) - Đó là chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tiếp tục quản lý các hoạt động dạy học, giáo dục trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 
Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
 
Thực hiện Công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12/3/2020 của Bộ GDĐT về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19 và Công văn số 1426/UBND-VX1 ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tiếp tục cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, Sở GDĐT đã có công văn về việc tiếp tục quản lý các hoạt động dạy học, giáo dục trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Sở GDĐT yêu cầu Phòng GDĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở, các tổ chức, cá nhân dạy thêm và học thêm tiếp tục ngưng tổ chức các hoạt động: Dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường; dạy học 2 buổi/ngày (trừ các trường có tổ chức bán trú, nội trú); các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp, phụ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi cho đến khi có thông báo mới của Sở.
 
Các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở quán triệt đến từng cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh; các tổ chức và cá nhân tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, các phòng GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn, tùy theo điều kiện thực tế tổ chức cho học sinh ôn tập, củng cố kiến thức qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian học sinh nghỉ phòng, chống dịch Covid-19.
 
TUẤN HƯƠNG