52 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà theo Đề án 654

05:06, 26/06/2020

Năm 2020, huyện Đam Rông được phân bổ nguồn vốn để hỗ trợ xây dựng mới 52 căn nhà...

Năm 2020, huyện Đam Rông được phân bổ nguồn vốn để hỗ trợ xây dựng mới 52 căn nhà cho 52 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện theo Đề án 654. Hiện nay, các xã đã triển khai xây dựng được 26 căn, đạt 50% kế hoạch. Mỗi căn được hỗ trợ 30 triệu đồng, trong đó 20 triệu đồng từ nguồn vốn xã hội hóa của MTTQ Việt Nam huyện, 10 triệu đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, những hộ được hỗ trợ làm nhà còn được tạo điều kiện vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, mỗi hộ được vay 25 triệu đồng, thời hạn vay là 15 năm, lãi suất vay 0,25%/tháng. Đối với 26 hộ còn lại do không có nhu cầu làm nhà ở huyện đã trình UBND tỉnh điều chỉnh hỗ trợ làm nhà cho 26 hộ khác.
 
LÊ TUẤN