Đam Rông: Giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản chậm tiến độ

04:06, 30/06/2020

Năm 2020, huyện Đam Rông được phân bổ hơn 265 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản để xây dựng 148 công trình, dự án; trong đó, 85 công trình chuyển tiếp, 57 công trình xây dựng mới, 5 công trình thu hồi vốn đã ứng trước và 1 dự án khoa học công nghệ.

Năm 2020, huyện Đam Rông được phân bổ hơn 265 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản để xây dựng 148 công trình, dự án; trong đó, 85 công trình chuyển tiếp, 57 công trình xây dựng mới, 5 công trình thu hồi vốn đã ứng trước và 1 dự án khoa học công nghệ. 
 
Đến nay, đã giải ngân hơn 94 tỷ đồng, bằng 35,6% so với vốn bố trí, chậm tiến độ so với cùng kỳ năm ngoái. Trước việc nguồn vốn giải ngân chậm, UBND huyện đã yêu cầu các phòng, ban chức năng huyện tăng cường công tác phối hợp, nâng cao vai trò, trách nhiệm chủ đầu tư và đơn vị tư vấn để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đang thiết kế bản vẽ thi công, thẩm tra và phê duyệt dự toán để rút ngắn thời gian lựa chọn nhà thầu, nhanh chóng triển khai thi công.
 
VĂN TÂM