Thu hồi nhiều vũ khí tại xã Ninh Gia và Tà Năng từ mô hình ''đổi gạo lấy vũ khí''

08:06, 26/06/2020

(LĐ online) - Trong ngày 26/6, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) và 2 xã Ninh Gia, Tà Năng tổ chức lễ phát động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thực hiện mô hình ''Đổi gạo lấy vũ khí'' trên địa bàn xã Tà Năng và Ninh Gia (Đức Trọng).

(LĐ online) - Trong ngày 26/6, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) và 2 xã Ninh Gia, Tà Năng tổ chức lễ phát động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thực hiện mô hình “Đổi gạo lấy vũ khí” trên địa bàn xã Tà Năng và Ninh Gia (Đức Trọng).
 
Công an đã thu hồi nhiều vũ khí tại lễ phát động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thực hiện mô hình “Đổi gạo lấy vũ khí” trên địa bàn xã Tà Năng và Ninh Gia
Công an đã thu hồi nhiều vũ khí tại lễ phát động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thực hiện mô hình “Đổi gạo lấy vũ khí” trên địa bàn xã Tà Năng và Ninh Gia
 
Tại xã Ninh Gia, Công an đã vận động quần chúng nhân dân tự nguyện giao nộp 11 khẩu súng cồn tự chế (2 khẩu đã bàn giao về Đội quản lý hành chính -Công an huyện Đức Trọng) và 4 dao tự chế. Tại xã Tà Năng, Công an đã phát 400 tờ rơi tuyên truyền về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vận động được 8 đối tượng tự nguyện giao nộp 9 vũ khí, công cụ hỗ trợ các loại gồm: 4 súng cồn, 2 súng hơi, 1 súng thể thao, 1 mã tấu, 1 báng súng tự chế (thu giữ cạnh nhà dân).
 
Qua 2 đợt vận động Nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại xã Ninh Gia và Tà Năng, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) đã trao tiền hỗ trợ cho đối tượng giao nộp mỗi hiện vật (vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ) thu được là 300 ngàn đồng.
 
Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) đã trao tiền hỗ trợ cho đối tượng giao nộp mỗi hiện vật (vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ) thu được là 300 ngàn đồng
Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) đã trao tiền hỗ trợ cho đối tượng giao nộp mỗi hiện vật (vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ) thu được là 300 ngàn đồng
 
Mô hình “Đổi gạo lấy vũ khí” trên địa bàn huyện Đức Trọng thực hiện từ ngày 1/6 -1/12/2020, tập trung vào một số địa bàn trọng điểm còn tồn đọng nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa của huyện. 
 
AN NHIÊN