Cần tập trung giải quyết nhanh, dứt điểm các kiến nghị của tổ chức, cá nhân

10:04, 14/04/2021

(LĐ online) - Ngày 14/4, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

(LĐ online) - Ngày 14/4, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc.
 
Người dân, tổ chức tới làm việc tại bộ phận giải quyết thủ tục hành chính của huyện Lâm Hà
Người dân, tổ chức tới làm việc tại bộ phận giải quyết thủ tục hành chính của huyện Lâm Hà
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ. 
 
Trong thời gian tới, khi giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, người dân hoặc các dự án đầu tư, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị thuộc tỉnh cần tập trung giải quyết nhanh, dứt điểm các kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan; không kéo dài thời gian giải quyết và không tổ chức làm việc nhiều lần về cùng một vấn đề.
 
Tuyệt đối tạo điều kiện, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong quá trình giải quyết các vướng mắc phát sinh trên tinh thần thân thiện, nhiệt tình, niềm nở; không được sách nhiễu, làm phiền doanh nghiệp và người dân. 
 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy và UBND tỉnh nếu phát sinh hành vi tiêu cực, sách nhiễu, vòi vĩnh của các cán bộ, công chức, viên chức hoặc cơ quan, đơn vị trực thuộc.
 
Tiến hành rà soát, giải quyết dứt điểm các văn bản, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, không được bỏ sót hoặc tồn đọng; nâng cao tính chủ động trong công tác phối hợp; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Cơ quan chủ trì phải thực hiện theo đúng thời gian quy định (hoặc thời gian hẹn với tổ chức, cá nhân).
 
Đồng thời, phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ. Đến Quý II/2021, các cơ quan, đơn vị (Đảng, chính quyền) trên toàn tỉnh phải hoàn thành việc kết nối trực tuyến từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Việc đầu tư hạ tầng thiết bị phải đảm bảo hiện đại, chất lượng, phù hợp với tầm nhìn phát triển khoa học, công nghệ.
 
Việc thực hiện các nội dung chỉ đạo tại văn bản này sẽ được đánh giá trong kết quả thực hiện nhiệm vụ và cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị. 
 
C.THÀNH