Tập huấn kỹ năng viết câu chuyện về sự thay đổi của cộng đồng DTTS về chăm sóc sức khỏe sinh sản

10:04, 14/04/2021

(LĐ online) - Sáng 14/4, tại TP Ban Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Phát triển Truyền thông và Sức khỏe (HCDC), Dự án Tổ chức xã hội thúc đẩy cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và thanh niên DTTS (EC4) tổ chức lớp tập huấn kỹ năng viết câu chuyện về sự thay đổi của cộng đồng - Các tác động của dự án về quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản của đồng bào DTTS. 

(LĐ online) - Sáng 14/4, tại TP Ban Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Phát triển Truyền thông và Sức khỏe (HCDC), Dự án Tổ chức xã hội thúc đẩy cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và thanh niên DTTS (EC4) tổ chức lớp tập huấn kỹ năng viết câu chuyện về sự thay đổi của cộng đồng - Các tác động của dự án về quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản của đồng bào DTTS. 
 
Phóng viên các báo, đài Trung ương và địa phương tham gia nhóm truyền thông của Dự án EC4
Phóng viên các báo, đài Trung ương và địa phương tham gia nhóm truyền thông của Dự án EC4
 
Tham gia nhóm truyền thông về sức khỏe sinh sản thuộc dự án có 36 đại biểu là phóng viên của báo, đài trung ương và địa phương 2 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk; Ban dân tộc, Khoa Truyền thông Giáo dục sức khỏe (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh), cán bộ hội Phụ nữ, văn hóa, nhóm truyền thông phát triển cộng đồng thuộc dự án của 2 tỉnh này.
 
Trong 4 ngày (14 - 17/4), lớp tập huấn giới thiệu về các kết quả đạt được từ dự án; quyền chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục trong các công ước quốc tế và chính sách chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đồng bào DTTS của Việt Nam; dịch vụ công nhạy cảm giới và chăm sóc sức khỏe sinh sản; kỹ năng viết câu chuyện điển hình về sự thay đổi của cộng đồng khi tham gia dự án; lập kế hoạch thực địa viết bài tuyên truyền về tác động của dự án và kế hoạch truyền thông sau tập huấn. 
 
Dự án EC4 do Liên minh châu Âu và Tổ chức ActionAid tại Việt Nam tài trợ, thực hiện từ tháng 7/2017 - 7/2021 tại 5 xã vùng DTTS là Đan Phượng, Tân Thanh (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) và Hòa Phong, Dang Kang, Khuê Ngọc Điền (huyện K’rông Bông, Đắk Lắk).
 
Dự án tập trung tác động vào nhóm đối tượng phụ nữ, thanh niên, tổ chức xã hội và cộng đồng DTTS nhằm nâng cao năng lực của các tổ chức xã hội và các cộng đồng để xây dựng, thực hiện, giám sát chính sách và các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục. Thiết lập mô hình phòng khám chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục do xã hội dân sự và nhân dân điều hành, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục có chất lượng và nhạy cảm giới tới nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương và thanh niên. Thúc đẩy tăng cường trao đổi và hợp tác giữa tổ chức nhân dân, cơ quan báo chí, chính quyền cấp quốc gia, tỉnh, huyện và địa phương về việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục.
 
Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng tham gia tập huấn Dự án EC4
Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng tham gia tập huấn Dự án EC4
 
Tại Lâm Đồng, Dự án EC4 đã hỗ trợ 14 nhóm phát triển cộng đồng sinh hoạt định kỳ hàng tháng các nội dung liên quan đến phòng chống dịch Covid-19 và chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đầu tư hỗ trợ kinh phí vận hành phòng khám sản khoa cụm Tân Hà (Phòng khám Đa khoa Khu vực Tân Hà). Tổ chức 4 lớp tập huấn cho 60 thành viên nhóm phát triển cộng đồng về kỹ năng điều hành và quản lý nhóm; phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người và quyền sức khỏe sinh sản; phân tích ngân sách cho quá trình quản trị cho nhóm phát triển cộng đồng. Tổ chức 2 đợt kiểm toán xã hội về dịch vụ công y tế và 6 đợt tuyên truyền lưu động về phòng chống dịch Covid-19. 
 
Bà Phạm Thị Tuyết – Giám đốc Trung tâm Phát triển Truyền thông và Sức khỏe phát biểu khai mạc lớp tập huấn
Bà Phạm Thị Tuyết – Giám đốc Trung tâm Phát triển Truyền thông và Sức khỏe phát biểu khai mạc lớp tập huấn
 
Hàng tháng, tổ chức tư vấn và khám bệnh lưu động cho thành viên các nhóm phát triển cộng đồng (mỗi tháng 2 đợt) và họp mạng lưới chăm sóc sức khỏe huyện Lâm Hà hàng quý. Trong quá trình triển khai hoạt động tại địa phương, Dự án EC4 được sự quan tâm hỗ trợ của UBND huyện và 2 xã Tân Thanh, Đan Phượng nên các hoạt động được triển khai thuận lợi, đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân tham gia Dự án.
 
Chuẩn bị kết thúc Dự án EC4 vào tháng 7/2021, tại huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) tiếp tục các hoạt động như: Duy trì 14 nhóm phát triển cộng đồng; vận hành phòng khám sản khoa khu vực Tân Hà; đánh giá chất lượng dịch vụ y tế tại 2 xã Tân Thanh, Đan Phượng; xây dựng các sản phẩm truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản.
 
AN NHIÊN