Đạ Tẻh hoàn thành đại hội chữ thập đỏ cấp cơ sở

06:04, 15/04/2021

(LĐ online) - Ngày 15/4, Hội Chữ thập đỏ thị trấn Đạ Tẻh đã tổ chức Đại hội đại biểu Chữ thập đỏ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026...

(LĐ online) - Ngày 15/4, Hội Chữ thập đỏ thị trấn Đạ Tẻh đã tổ chức Đại hội đại biểu Chữ thập đỏ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây cũng là địa phương cuối cùng của huyện Đạ Tẻh tổ chức thành công Đại hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Theo đánh giá của Hội Chữ thập đỏ huyện Đạ Tẻh, bắt đầu từ ngày 26/3 đến nay, 9/9 Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn trên địa bàn đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại đại hội, Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn đã chuẩn bị chu đáo các nội dung về xây dựng báo cáo đánh giá kết quả công tác trong nhiệm kỳ vừa qua, nêu bật những kết quả đạt được; đồng thời, chỉ ra hạn chế, khó khăn, yếu kém, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và dự báo sát bối cảnh tình hình nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đạ Tẻh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và định hướng của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao; gắn kết chặt chẽ với các phong trào, cuộc vận động của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Đặc biệt, Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn đã xây dựng phương án nhân sự để bầu ra được ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, uy tín, kinh nghiệm, tâm huyết và đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, Điều lệ Hội; đồng thời, có số lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính kế thừa, phát triển theo hướng trẻ hóa tham gia công tác chữ thập đỏ.
 
Dự kiến, Hội Chữ thập đỏ huyện Đạ Tẻh sẽ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào giữa tháng 6 tới.
 
KHÁNH PHÚC