Triển khai hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

04:04, 09/04/2021

(LĐ online) - Ngày 9/4, Sở Y tế Lâm Đồng xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính Phủ quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh.

(LĐ online) - Ngày 9/4, Sở Y tế Lâm Đồng xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính Phủ quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Kỹ sư Khoa Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng) cho bệnh nhân uống liều I-ốt 131 ngay tại Phòng chiết liều phóng xạ I -131 điều trị bệnh bướu cổ
Kỹ sư Khoa Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng) cho bệnh nhân uống liều I-ốt 131 ngay tại Phòng chiết liều phóng xạ I -131 điều trị bệnh bướu cổ
 
Theo đó, phổ biến nội dung Nghị định cho các lãnh đạo đơn vị, trưởng khoa dược, trưởng các khoa lâm sàng và các cán bộ làm công tác dược lâm sàng của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh. Tập huấn chuyên đề về các nội dung hướng dẫn chuyên môn cho cán bộ phụ trách và làm công tác dược lâm sàng. 
 
Phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế xây dựng hướng dẫn về các nội dung của Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Xây dựng hướng dẫn báo cáo về phản ứng có hại của thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh; mẫu phiếu phân tích sử dụng thuốc trên người bệnh; hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện.
 
Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nhiệm vụ triển khai, phổ biến Nghị định đến toàn bộ nhân viên y tế; cử viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo lộ trình thực hiện theo quy định. Về hoạt động dược lâm sàng ưu tiên các lĩnh vực: Kiểm tra, kiểm soát quá trình kê đơn thuốc, thẩm định y lệnh để phát hiện, ngăn ngừa các sai sót, nhầm lẫn có thể xảy ra; tổng hợp và phân tích nguyên nhân sai sót để đề xuất giải pháp khắc phục, cải thiện chất lượng kê đơn; tham gia phân tích sử dụng thuốc (bình ca lâm sàng) trong các trường hợp người bệnh nhiễm vi sinh vật kháng thuốc, người bệnh phải sử dụng nhiều thuốc phức tạp… Tiến hành khảo sát, đánh giá (hoặc nghiên cứu) về sử dụng thuốc tại đơn vị; trong đó, chỉ ra những nhược điểm, hạn chế cần khắc phục và đề xuất các khuyến cáo, giải pháp để nâng cao chất lượng sử dụng thuốc.
 
AN NHIÊN