Các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại các tỉnh, thành phố về Lâm Đồng tiếp tục cách ly tập trung 14 ngày

09:09, 14/09/2021

(LĐ online) - Sở Y tế Lâm Đồng đã có văn bản gởi UBND các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc ngành y tế tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện cách ly tập trung đối với các trường hợp hoàn thành cách ly tại các khu cách ly tập trung của các tỉnh, thành phố trở về địa phương Lâm Đồng.

(LĐ online) - Sở Y tế Lâm Đồng đã có văn bản gởi UBND các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc ngành y tế tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện cách ly tập trung đối với các trường hợp hoàn thành cách ly tại các khu cách ly tập trung của các tỉnh, thành phố trở về địa phương Lâm Đồng.
 
Chiều 13/9, có 3 trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung Trung tâm Điều dưỡng Người có công Lâm Đồng (TP Đà Lạt)
Chiều 13/9, có 3 trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung Trung tâm Điều dưỡng Người có công Lâm Đồng (TP Đà Lạt)
 
Thực hiện  Kế hoạch số 5488/KH-UBND ngày 3/8 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện  Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 2/8 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lâm Đồng về việc nâng cấp độ phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các chốt kiểm dịch và các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thực hiện đúng đối tượng và thời gian cách ly.
 
Đối với các trường hợp F1 và tất cả các trường hợp đi về từ vùng phong tỏa và các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg, tiếp tục thực hiện cách ly tập trung 14 ngày và cách ly tại nhà 14 ngày sau khi hoàn thành cách ly tập trung.
 
Đối với các trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của các tỉnh và thành phố, tiếp tục cách ly tập trung 14 ngày tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh Lâm Đồng và cách ly tại nhà 14 ngày sau khi hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lâm Đồng để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. 
 
Đây là một điểm mới trong quy định về cách ly phòng dịch Covid-19 nhằm thực hiện chủ trương nâng cấp độ phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, kiểm soát dịch chặt chẽ ngăn chặn việc phát sinh ca Covid-19 trong cộng đồng. 
 
Được biết, trước văn bản này thì các trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của các tỉnh và thành phố trong cả nước trở về địa phương Lâm Đồng được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày. 
 
AN NHIÊN