Đã có 247 hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

01:12, 20/12/2021

(LĐ online) - Thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ khó khăn cho 247 hướng dẫn viên du lịch theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, với tổng kinh phí trên 916 triệu đồng.

(LĐ online) - Thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ khó khăn cho 247 hướng dẫn viên du lịch theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, với tổng kinh phí trên 916 triệu đồng.
 
Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, hướng dẫn viên du lịch là đối tượng được hỗ trợ với số tiền cấp một lần là 3.710.000 đồng/người.
 
Hiện, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đang tiếp tục nhận hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt, hỗ trợ cho các hướng dẫn viên du lịch đến hết ngày 31/1/2022. Hướng dẫn viên du lịch được nhận hỗ trợ khi có đủ các điều kiện về thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật Du lịch và có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch, hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có sự phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch; có hợp đồng lao động còn hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ.
 
PHẠM LÊ