Tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động

06:12, 17/12/2021

(LĐ online) - Chiều 17/12, hội nghị lần thứ 7, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục chương trình làm việc dưới sự điều hành của ông Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

(LĐ online) - Chiều 17/12, hội nghị lần thứ 7, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục chương trình làm việc dưới sự điều hành của ông Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
Chủ tọa điều hành hội nghị
Chủ tọa điều hành hội nghị
 
Tham dự có ông Võ Văn Thiện - Trưởng Ban công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, sở, ngành, đơn vị, cùng các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII.
 
Hội nghị tiếp tục chương trình thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết năm 2021 và chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022.
 
Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho các đồng chí có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận tỉnh Lâm Đồng
Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho các đồng chí có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận tỉnh Lâm Đồng
 
Năm 2022, là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tạo nền tảng để hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy hiểm hơn, nhiều vấn đề mới nảy sinh những khó khăn, thách thức đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngày 06/12/2021, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị năm 2022, với Chủ đề “Phát huy cao độ tinh thần đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”. Trên cơ sở đó, đòi hỏi MTTQ các cấp tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm trong công tác vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
 
Trao chứng nhận công nhận 2 ủy viên mới của Ủy ban MTTQ tỉnh
Trao chứng nhận công nhận 2 ủy viên mới của Ủy ban MTTQ tỉnh
 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh: Để thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các tổ chức thành viên, các vị ủy viên và MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện tốt 6 nội dung và 26 nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 vừa biểu quyết thông qua; trọng tâm là tham gia công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng; Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI... Tập trung vận động Nhân dân đoàn kết, đồng thuận, thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị do Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 06/12/2021 của Tỉnh ủy quyết đề ra. 
 
Trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2021 cho các huyện Đức Trọng, Đam Rông, Di Linh và Đạ Huoai
Trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2021 cho các huyện Đức Trọng, Đam Rông, Di Linh và Đạ Huoai
 
Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và Phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế… Tiếp tục huy động các nguồn lực chăm lo giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào bị thiên tai, sự cố nghiêm trọng; vận động đạt và vượt chỉ tiêu Quỹ Vì người nghèo các cấp để hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà ở, trợ giúp sản xuất; trước mắt tập trung vận động tặng quà Tết Nguyên đán Nhân Dần năm 2022 cho người nghèo, bảo đảm tất cả các hộ trong tỉnh đều có quà Tết…
 
Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
 
Hội nghị đã hiệp thương cho thôi 1 thành viên đối với Hội Dược liệu tỉnh và 1 ủy viên là ông Nguyễn Thọ Biên - nguyên Chủ tịch Hội Dược liệu do Hội giải thể. Đồng thời, hiệp thương bổ sung 2 ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh là ông Huỳnh Minh Chánh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc và ông Nguyễn Quang Minh - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh. 
 
Cũng tại hội nghị này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 16 tập thể, 10 cá nhân; trao tặng 4 cờ thi đua xuất sắc năm 2021 cho các huyện Đức Trọng, Đam Rông, Di Linh và Đạ Huoai. Đặc biệt, trao tặng 131 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, các vị chức sắc tôn giáo, ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận tỉnh Lâm Đồng.
 
NGUYỆT THU