70 lớp tập huấn về phát triển sản xuất cho cựu chiến binh

06:02, 25/02/2022
Thống kê trong một năm vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức gần 70 lớp tập huấn về phát triển kinh tế hộ gia đình, thu hút hơn 1.860 hội viên tham gia.
 
Cụ thể, số hội viên tham gia tập huấn về chương trình xây dựng nông thôn mới (448 người); chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư (408 người); công tác bảo vệ môi trường (349 người); nâng cao kiến thức vay vốn (316 người); công tác xóa đói giảm nghèo (242 người)...
 
Trong đó, đáng kể các nội dung tập huấn về chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật để cải tạo vườn điều kém hiệu quả; áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm kết hợp với bón phân, phun thuốc cho cây ăn quả; sản xuất rau, hoa công nghệ cao; canh tác cà phê cảnh quan theo hướng bền vững; chăn nuôi thỏ, dúi, bò sữa theo quy trình kỹ thuật mới, góp phần giúp hội viên Hội Cựu chiến binh Lâm Đồng từng bước tăng thu nhập cho kinh tế hộ gia đình...
 
MẠC KHẢI