Di Linh: 19/19 xã, thị trấn thành lập Trung tâm Học tập cộng đồng

06:03, 23/03/2022
Huyện Di Linh hiện có 19/19 xã, thị trấn thành lập Trung tâm Học tập cộng đồng (TTHTCĐ) kết hợp mô hình nhà văn hóa xã. Các TTHTCĐ hoạt động theo phương châm “Cần gì học nấy” đã thu hút đông đảo người dân, thanh, thiếu niên tham gia học tập, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giáo dục pháp luật, tuyên truyền dân số... Hằng năm, có trên 23.000 lượt người tham gia học tập; đa số TTHTCĐ được các nhà trường cử giáo viên làm công tác biệt phái, tổ chức thu thập thông tin, nhu cầu người học từ đó, xây dựng kế hoạch mở lớp học tập cho người dân. Theo đánh giá của huyện Di Linh, có 7/19 TTHTCĐ hoạt động có hiệu quả như TTHTCĐ xã Gia Hiệp, Đinh Lạc, Tân Châu, Hòa Ninh, Đinh Trang Thượng...
 
Các TTHTCĐ ở các xã, thị trấn đã tạo điều kiện cho các tầng lớp Nhân dân có cơ hội tham gia học tập theo nhu cầu, hình thành một hình thức giáo dục mở, góp phần hỗ trợ cho phát triển sự nghiệp giáo dục, phục vụ yêu cầu nâng cao dân trí, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, nhất là phục vụ cho việc tiếp nhận và chuyển giao quy trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở huyện Di Linh thời gian qua.
 
NGUYỄN NGHĨA