Xã cuối cùng của huyện Lạc Dương đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới

07:03, 23/03/2022
(LĐ online) - Ngày 23/3, Đảng bộ chính quyền  và Nhân dân xã Đưng K’Nớ (huyện Lạc Dương) long trọng tổ chức lễ công bố và đón nhận quyết định công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới năm 2021. 
 
Lãnh đạo huyện Lạc Dương trao quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Đưng K’Nớ đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ và Nhân dân xã Đưng K’Nớ
Lãnh đạo huyện Lạc Dương trao quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Đưng K’Nớ đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ và Nhân dân xã Đưng K’Nớ
 
Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tại xã Đưng K'Nớ từ năm 2011. Tại thời điểm đó, xã Đưng K’Nớ gặp nhiều khó khăn, thử thách. Xã được ví như “ốc đảo” khi đường sá đi lại cách trở. Đời sống của người dân thiếu thốn, không có điện sinh hoạt, phải sử dụng dầu lửa để thắp sáng, trên 90% nhà tranh vách nứa, không có giao thương với các địa phương khác, người dân tự cung tự cấp là chính…
 
Sau hơn 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, xã Đưng K' Nớ đã huy động được nhiều nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, huyện và nhiều nguồn vốn khác. Tổng số vốn huy động được trên 170 tỷ đồng. Đặc biệt là sự tham gia vào cuộc của các tầng lớp nhân dân, tích cực đóng góp ngày công lao động, hiến đất xây dựng các công trình công ích. Từ đó, góp phần thành công trong xây dựng nông thôn mới của xã. 
 
Năm 2021, xã đã hoàn thành và được UBND tỉnh ra quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng nông thôn cơ bản đáp ứng được nhu cầu đời sống, sản xuất của người dân. Nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi được triển khai thành công. Đời sống vật, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên…
 
Với thành quả trên, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Đưng K’Nớ đề ra mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng những tiêu chí đã đạt được, phấn đấu duy trì và nâng cao những tiêu chí chưa bền vững như: Tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập, môi trường. Từng bước phấn đấu tiêu chí nông thôn mới nâng cao như: Giao thông, trường học, y tế, văn hóa, giáo dục… để đến năm 2025, xã Đưng K’ Nớ sẽ đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.
 
Việc được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới là bước ngoặt quan trọng, là sự khởi đầu của xã Đưng K’Nớ để tiến tới mục tiêu có một nền sản xuất phát triển, Nhân dân có đời sống sung túc, làng xã văn minh, sạch đẹp, quản lý xã hội dân chủ và đảm bảo sự hài lòng ngày càng cao của cán bộ và Nhân dân đối với các mặt đời sống xã hội của địa phương. 
 
Như vậy, Đưng K’Nớ là xã cuối cùng của huyện Lạc Dương đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, huyện Lạc Dương đã có 5/5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đó cũng là cơ sở để Lạc Dương phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2022. 
 
T.HƯƠNG