Cấp 1.000 viên thuốc điều trị Covid-19 cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

02:09, 22/09/2022
(LĐ online) - Ngày 22/9, Sở Y tế Lâm Đồng đã đồng ý cấp bổ sung thuốc Molnupiravir cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, cụ thể 1.000 viên Molnupiravir 200mg để điều trị cho bệnh nhân Covid-19.
 
Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thực hiện theo dõi, bảo quản và cấp phát cho bệnh nhân theo đúng hướng dẫn của Chương trình sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và thực hiện các thủ tục xuất, nhập kho, bàn giao, theo dõi theo quy định của Bộ Y tế.
 
Đây là thuốc thuộc Chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát điều trị Covid-19, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng của Bộ Y tế được cấp cho các tỉnh phục vụ điều trị miễn phí cho bệnh nhân Covid-19 theo chỉ định của bác sĩ.
 
AN NHIÊN