Đà Lạt: Quán triệt việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong cơ quan, đơn vị

06:09, 16/09/2022
(LĐ online) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường quán triệt việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong cơ quan, đơn vị và thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn thành phố Đà Lạt; Các phòng, ban đơn vị, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổ chức chính trị - xã hội; UBND các phường, xã nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang can thiệp dưới mọi hình thức vào công tác xử lý vi phạm pháp luật của lực lượng công an nói chung và công tác xử lý vi phạm trên các lĩnh vực trật tự an toàn giao thông - trật tự công cộng; trật tự đô thị của lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự.
 
Lực lượng CSGT ra quân tuyên truyền người dân chấp hành Luật Giao thông đường bộ
Lực lượng CSGT ra quân tuyên truyền người dân chấp hành Luật Giao thông đường bộ
 
Chủ tịch UBND TP Đà Lạt yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban đơn vị, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các phường, xã, các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục đóng chân trên địa bàn TP Đà Lạt phát huy vai trò của người đứng đầu, chỉ đạo quyết liệt trong việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Yêu cầu cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, người lao động trong các cơ quan, đơn vị mình và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định tại Điều 5 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; gương mẫu thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia không lái xe. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác chấp hành, nêu gương và vận động người thân, gia đình thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ tích cực phối hợp với lực lượng công an trong thực hiện công tác đảm bảo TTATGT.
 
Chủ tịch UBND TP Đà Lạt giao lãnh đạo Công an TP Đà Lạt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT - TTCC - TTĐT, trường hợp có hành vi can thiệp vào công tác xử lý vi phạm như trên, có trách nhiệm báo cáo nhanh về Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Xây dựng UBND TP Đà Lạt để có chế tài, biện pháp xử lý nghiêm và gửi Văn bản yêu cầu xử lý trách nhiệm về cơ quan, đơn vị nơi cá nhân có hành vi can thiệp vào xử lý vi phạm hiện đang công tác; đồng thời, xử lý nghiêm đối với các đối tượng vi phạm là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước..;; tăng cường kiểm tra ma túy đối với số lái xe, phụ xe trên địa bàn để phòng ngừa các đối tượng này gây ra tai nạn giao thông rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.
 
Yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã chỉ đạo lực lượng công an phường, xã, huy động lực lượng dân quân tự vệ, Bảo vệ dân phố phối hợp thường xuyên với lực lượng công an tuần tra kiểm soát giải quyết trật tự công cộng, trật tự đô thị tập trung vào thời gian cao điểm, khu vực trung tâm, các tuyến, khu vực tập trung nhiều cơ sở hoạt động kinh doanh du lịch, xung quanh các điểm trường học, tăng cường hoạt động của tổ giải quyết trật tự đô thị; kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, vi phạm hành lang ATGT trên địa bàn phụ trách.
 
CHủ tịch UBND TP Đà Lạt cũng yêu cầu Phòng Nội vụ Đà Lạt  tham mưu, đề xuất UBND thành phố xử lý nghiêm cá nhân, tập thể vi phạm và trách nhiệm của người đứng đầu, tập thể liên quan có hành vi vi phạm, can thiệp vi phạm TTATGT trên địa bàn.
 
NGUYỄN NGHĨA