Đơn Dương: 140 sinh viên dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ học tập

06:09, 22/09/2022
Năm học 2021-2022, tổng kinh phí hỗ trợ cho sinh viên dân tộc thiểu số của huyện Đơn Dương theo kế hoạch là 500 triệu đồng. UBND huyện đã phê duyệt danh sách gồm có 140 sinh viên theo quy định của tỉnh với tổng kinh phí hỗ trợ là 358 triệu đồng/140 sinh viên.
 
Thực hiện chính sách hỗ trợ này, 9 tháng đầu năm, huyện đã cấp phát tiền trợ cấp cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số năm học 2021-2022, đến nay đã cấp được cho 115 sinh viên với tổng số tiền 269 triệu đồng, đạt trên 85% kế hoạch. 
 
NGUYỄN NGHĨA