Hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng qua cổng dịch vụ công

06:09, 17/09/2022
Hiện BHXH Việt Nam đã hoàn thành kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư để sử dụng dịch vụ xác thực thông tin hộ gia đình, từ đó có thể gia hạn thẻ BHYT trên Cổng dịch vụ công BHXH hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.
 
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, hiện nay BHXH Việt Nam đã hoàn thành kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư để sử dụng dịch vụ xác thực thông tin hộ gia đình.
 
Trong đó có việc kết nối với nền tảng thanh toán quốc gia (Payment Platform) để triển khai dịch vụ thanh toán với các ngân hàng, trung gian thanh toán; nâng cấp, điều chỉnh phần mềm để triển khai dịch vụ gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo hộ gia đình (có giảm trừ mức đóng) tích hợp trên Cổng dịch vụ công (DVC) BHXH Việt Nam và Cổng DVC quốc gia.
 
Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến, BHXH Việt Nam hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình (có giảm trừ mức đóng) trên Cổng DVC BHXH Việt Nam và Cổng DVC quốc gia như sau:
 
1. Thực hiện trên Cổng DDVC BHXH Việt Nam
 
Bước 1: Để thực hiện Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng, thực hiện mở một trình duyệt bất kỳ, truy cập theo đường dẫn sau: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn.
 
Bước 2: Trên màn hình đăng nhập, người dùng nhập các thông tin yêu cầu đăng nhập, sau đó chọn: “Đăng nhập”.
 
Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, màn hình hiển thị như sau:
 
Màn hình hiển thị sau khi đăng nhập Cổng dịch vụ công thành công
Màn hình hiển thị sau khi đăng nhập Cổng dịch vụ công thành công
 
Tiếp theo, chọn mục “ĐÓNG BHXH ĐIỆN TƯ”, sau đó chọn: “Gia hạn thẻ BHYT theo HGĐ có giảm trừ”, màn hình hiển thị để nhập thông tin gia hạn thẻ BHYT như sau:
 
Bước 4: Nhập thông tin thành viên hộ gia đình và thông tin gia hạn thẻ
 
- Nhập thông tin chủ hộ: Yêu cầu nhập số định danh, họ và tên, ngày tháng năm sinh và giới tính.
 
- Nhập thông tin các thành viên: Chỉ nhập số định danh
 
Để thêm thành viên hộ gia đình, chọn: “Thêm thành viên HGĐ”, sau đó nhập số định danh của thành viên:
 
- Nhập thông tin thẻ BHYT: Chọn số tháng cần gia hạn thẻ BHYT
 
Bước 5: Xác thực thông tin
 
Thực hiện nhập đầy đủ thông tin yêu cầu, chọn: “Xác nhận” để xác thực thông tin:
 
- Trường hợp xác thực thông tin các thành viên trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không cùng đăng ký thường trú hoặc không cùng đăng ký tạm trú.
 
+ Nếu thông tin về chủ hộ không tồn tại, khi xác thực hệ thống  hoặc các thành viên không cùng địa chỉ thường trú hoặc không cùng địa chỉ tạm trú trong CSDL quốc gia về dân cư, khi xác thực hệ thống đều có thông báo lại.
 
Nếu các thông tin chủ hộ; thông tin các thành viên; các thành viên tham gia thuộc đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình; thông tin về thẻ BHYT của các thành viên; các thành viên đề nghị gia hạn thẻ BHYT tham gia ở cùng một cơ quan BHXH được xác thực là đúng, màn hình hiển thị thông tin như sau:
 
+ Thông tin tham gia BHYT của từng thành viên: Số định danh, họ tên, số tháng gia hạn, hạn thẻ BHYT hiện tại.
 
+ Số tiền phải đóng để gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình
 
Bước 6: Chọn ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH
 
Sau khi xác thực thông tin thành công, chọn “ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH”, sau đó chọn “Thanh toán” để chuyển sang Bước 7.
 
Bước 7: Thanh toán
 
Sau khi chọn “Thanh toán” tại Bước 6, màn hình hiển thị danh sách Ngân hàng và Trung gian thanh toán. Người dùng có thể một trong hai hình thức thanh toán.
 
Bước 7.1: Thanh toán qua Trung gian thanh toán.
 
Sau khi chọn “Thanh toán” tại Bước 6, Thực hiện chọn: “các ngân hàng khác qua VNPT money” theo màn hình dưới đây:
 
Bước 7.1.1. Chọn Ngân hàng thanh toán: Sau khi chọn “THANH TOÁN” tại Bước 7.1, thực hiện chọn một Ngân hàng sau đó chọn “THANH TOÁN”.
 
Bước 7.1.2: Chọn phương thức thanh toán: Sau khi chọn “THANH TOÁN” tại Bước 7.1.1, màn hình hiển thị thì Thực hiện chọn “Tiếp tục” để chuyển sang Bước 7.1.3.
 
Bước 7.1.3: Nhập thông tin thanh toán, chọn thẻ ngân hàng, nhập vào số thẻ, sau đó chọn “Thanh Toán”.
 
Bước 7.1.4: Thông báo kết quả thanh toán, sau khi chọn “Thanh Toán” tại Bước 7.1.3.
 
- Nếu thông tin thanh toán không đúng, hệ thống thanh toán sẽ thông báo cho khách hàng được biết.
 
- Nếu thông tin thanh toán được xác thực là đúng, hệ thống thanh toán sẽ thông báo cho khách hàng.
 
Bước 7.1.5: In biên lai, sau khi thanh toán thành công, người dùng có thể thực hiện in biên lai bằng cách chọn “In biên lai” màn hình hiển thị như sau:
 
Biên lai thanh toán
Biên lai thanh toán
 
Bước 7.2: Thanh toán qua Ngân hàng, sau khi chọn “Thanh toán” tại Bước 6, thực hiện chọn một Ngân hàng, chọn “Thanh toán”.
 
Bước 7.2.1: Chọn hình thức giao dịch của Ngân hàng, sau khi chọn “THANH TOÁN” tại Bước 7.2, màn hình hiển thị màn hình yêu cầu đăng nhập tài khoản ngân hàng.
 
Hệ thống thanh toán của Ngân hàng yêu cầu nhập số điện thoại và mật khẩu của tài khoản để thanh toán.
 
Bước 7.2.2: Chọn tài khoản thanh toán, nếu đăng nhập thành công, hệ thống yêu cầu chọn tài khoản và chấp nhận quy định thanh toán để xác nhận thanh toán.
 
Bước 7.2.3: Xác nhận thông tin thanh toán, sau khi chọn “Xác nhận” tại Bước 7.2.2, hệ thống yêu cầu nhập mã OTP để xác thực thanh toán.
 
Bước 7.2.4: Thông báo kết quả thanh toán, sau khi chọn “Xác nhận” tại Bước 7.2.3. Nếu xác nhận thành công, hệ thống sẽ thông báo thanh toán thành công.
 
Bước 7.2.5: In biên lai, sau khi thanh toán thành công, người dùng có thể thực hiện in biên lai bằng cách chọn “In biên lai”.
 
2. Thực hiện trên Cổng DVC Quốc gia
 
Bước 1: Để thực hiện Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng, thực hiện mở một trình duyệt bất kỳ, truy cập theo đường dẫn sau: https://dichvucong.gov.vn.
 
Bước 2: Trên màn hình đăng nhập, người dùng nhập các thông tin yêu cầu đăng nhập, sau đó chọn “Đăng nhập”.
 
Màn hình đăng nhập hệ thống
Màn hình đăng nhập hệ thống
 
Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, màn hình hiển thị như sau: Các bước 4, bước 5, bước 6, bước 7 thực hiện như trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam.
 
(Theo baotintuc.vn)