Lạc Dương: Tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2022

06:09, 20/09/2022
(LĐ online) - Ngày 20/9, huyện Lạc Dương mở lớp tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2022 cho cán bộ các Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện. 
 
Các học viên tham dự lớp tập huấn
Các học viên tham dự lớp tập huấn
 
Trong thời gian 3 ngày (20 – 22/9), các học viên được tìm hiểu 4 chuyên đề gồm: Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan hành chính sự nghiệp và ở nơi làm việc; Công đoàn phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động; hướng dẫn công tác Đại hội Công đoàn cơ sở; Ban thanh tra Nhân dân và trách nhiệm của Công đoàn cơ sở.
 
Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ Công đoàn cơ sở, góp phần từng bước nâng cao chất lượng quản lý và hoạt động cán bộ Công đoàn cơ sở để phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, vận dụng vào tổ chức Công đoàn tại cơ quan, đơn vị. 
 
Đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ Công đoàn cơ sở trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong việc triển khai hoạt động Công đoàn đạt kết quả cao hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn. Qua đó, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn giỏi đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.
 
TUẤN HƯƠNG