Khoảng 5% giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các bệnh viện, cơ sở y tế

02:10, 06/10/2022
(LĐ online) - Ngày 6/10, Sở Y tế Lâm Đồng đã có văn bản gởi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh báo cáo nội dung, tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng năm 2022.
 
Về thực hiện các mục tiêu thuộc lĩnh vực y tế, qua thống kê số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2022 chỉ đạt trên 4,9% và ước cả năm 2022 là 6 -8%.
 
Sở Y tế Lâm Đồng đề xuất kiến nghị cần có cơ chế đặc thù hoặc ưu tiên cho ngành Y tế miễn phí giao dịch khi thanh toán dịch vụ y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập. Có lợi ích, ưu đãi cụ thể cho người dân, người bệnh khi thực hiện thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt để khuyến khích người dân.
 
Về nội dung, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng năm 2022, đến hết tháng 9/2022, ngành Y tế đã triển khai ứng dụng nền tảng số trạm y tế xã; nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở y tế đạt tỷ lệ 100%. Thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia gồm: nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa; nền tảng quản lý tiêm chủng; nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử và nền tảng số trạm y tế xã.
 
Ngành Y tế Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số ngành Y tế giai đoạn 2022-2025 và chỉ đạo các đơn vị xây dựng thực hiện Chuyển đổi số 2022-2025.
 
Tuy nhiên, kết quả thực hiện kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành Y tế Lâm Đồng hiện tại chưa đạt chỉ tiêu trên 50% lượng giao dịch không dùng tiền mặt.
 
AN NHIÊN