Tủ sách thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027

04:10, 05/10/2022
(LĐ online) - Tủ sách do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường 3, TP Đà Lạt thực hiện cho tại văn phòng Đoàn phường, là hoạt động nhằm thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.
 
Đoàn viên, thanh niên Phường 3 sắp xếp các loại sách tại Tủ sách thanh niên
Đoàn viên, thanh niên Phường 3 sắp xếp các loại sách tại Tủ sách thanh niên
 
Theo đó, Tủ sách thanh niên của Đoàn Phường 3 có khoảng 200 đầu sách gồm nhiều loại như: Sách pháp luật hiện hành (Luật Dân sự, Luật Hành chính, Luật Hình sự, Luật Đất đai, Luật Thương mại, Luật Môi trường…), sách văn học nghệ thuật, văn hóa, lịch sử của địa phương, sách viết về Bác Hồ và các vị lãnh tụ của đất nước… 
 
Tủ sách là nơi để đoàn viên, thanh niên địa phương tìm hiểu thêm những thông tin về pháp luật cũng như văn học nghệ thuật, lịch sử…; qua đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, thanh niên; đồng thời, phát huy phong trào đọc sách trong đoàn viên, thanh thiếu niên.
 
VIỆT HÙNG