Thư của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng kêu gọi ủng hộ giúp đỡ người nghèo

12:10, 07/10/2022
Kính thưa đồng bào, đồng chí! 
 
Trong những năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”, rất nhiều doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài tỉnh đã quan tâm ủng hộ giúp đỡ người nghèo như: ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, trực tiếp hỗ trợ làm nhà, khám chữa bệnh, hỗ trợ sinh kế... Sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có ý nghĩa thiết thực về kinh tế - xã hội, giàu tính nhân văn, cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. 
 
Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn còn 9.371 hộ nghèo (chiếm 2,87% số hộ toàn tỉnh), trong đó có 6.739 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 8,55 % số hộ đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh) và hàng ngàn hộ cận nghèo cuộc sống còn khó khăn, chưa có nhà ở hoặc nhà ở dột nát, tạm bợ, không có điều kiện sản xuất; nhiều bệnh nhân nghèo, học sinh, sinh viên, công nhân lao động nghèo... rất cần được quan tâm giúp đỡ của toàn xã hội. 
 
Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động; nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2022), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lâm Đồng tha thiết kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, tùy điều kiện khả năng của mình, tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó, tập trung việc hỗ trợ sinh kế và xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên giảm nghèo, thoát nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. 
 
Hình thức ủng hộ: 
 
- Đóng góp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào: 
 
+ Quỹ “Vì người nghèo” Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, số tài khoản: 3761.0.9093787.91046 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng; 
 
+ Hoặc tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, số: 5400002797979 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Lâm Đồng, hoặc số: 129000075453 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Lâm Đồng (ghi rõ nội dung ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh); 
 
+ Hoặc ủng hộ trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (Số 57 đường Quang Trung, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng); 
 
- Hoặc đăng ký hỗ trợ sinh kế, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo; giúp đỡ người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bằng các việc làm thiết thực, phù hợp (qua số điện thoại: 0263.3546345 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng); Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ giới thiệu danh sách, địa chỉ hộ nghèo, người nghèo cần giúp đỡ cho các tập thể, cá nhận đăng ký ủng hộ. 
 
Thay mặt nhân dân và người nghèo trong tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh ghi nhận tình cảm, trách nhiệm sẻ chia và tri ân tất cả các tập thể, cá nhân hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, tham gia hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành chung tay vì người nghèo tỉnh Lâm Đồng. 
 
Trân trọng! 
 
TM. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG 
 
Chủ tịch
 
Võ Ngọc Hiệp