Đam Rông: Hỗ trợ dụng cụ học tập cho con em hộ nghèo, cận nghèo

06:11, 01/11/2022
Nhiều năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh và cộng đồng xã hội, đời sống mọi mặt của huyện Đam Rông có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, hộ nghèo và hộ cận nghèo của Đam Rông hiện còn chiếm tỷ lệ khá cao.
 
Lãnh đạo huyện Đam Rông đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp giảm nghèo. Qua rà soát của các ban, ngành, dự kiến đến cuối năm nay, có 875 hộ nghèo sẽ thoát nghèo và 814 hộ cận nghèo sẽ thoát cận nghèo; qua đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn đa chiều) toàn huyện xuống dưới 6%.
 
Đặc biệt, huyện Đam Rông rất quan tâm hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo đang có con ăn học tại các trường phổ thông. Theo chỉ đạo của Huyện ủy và UBND huyện, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Đam Rông đã phối hợp với UBND các xã thống kê, lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo để hỗ trợ kịp thời. Theo đó, toàn huyện Đam Rông hiện có 3.829 hộ nghèo, cận nghèo có con đang học tập; gồm: 1.632 hộ nghèo và 2.197 hộ cận nghèo. Các con em số hộ gia đình này sẽ được hỗ trợ máy tính bảng và các dụng cụ học tập...
 
T. HỒNG