Quy hoạch xây dựng Liên Nghĩa thành đô thị hiện đại, tăng trưởng xanh

04:11, 24/11/2022
(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán quy hoạch chung đô thị Liên Nghĩa (mở rộng), huyện Đức Trọng đến năm 2035.
 
Một góc thị trấn Liên Nghĩa
Một góc thị trấn Liên Nghĩa. Ảnh: Võ Lan
 
Theo đó, khu vực lập quy hoạch chung bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Liên Nghĩa và 7 xã: Hiệp An, Hiệp Thạnh, Liên Hiệp, Phú Hội, Tân Hội, Tân Thành, Ninh Gia. Diện tích lập quy hoạch 46.550ha. Dân số dự báo đến năm 2025 khoảng 160.000 người; đến năm 2035 khoảng 200.000 người.
 
Mục tiêu quy hoạch và phát triển đô thị Liên Nghĩa (mở rộng) đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025 và đô thị loại III vào năm 2035, là vùng đô thị quan trọng của tỉnh chia sẻ chức năng cấp vùng với thành phố Đà Lạt, đầu mối giao thông về đường bộ và hàng không của vùng và quốc gia, trở thành khu vực nội thị của thị xã Đức Trọng trong tương lai. Phát triển các trung tâm chuyên ngành cấp vùng, bao gồm: Thương mại - dịch vụ; dịch vụ phi thuế quan; dịch vụ du lịch, văn hóa, thể dục thể thao, công nghiệp công nghệ cao. Phát triển theo chiến lược tăng trưởng xanh, trở thành đô thị hiện đại, sinh thái với các Làng đô thị xanh và đặc thù cảnh quan của một đô thị cao nguyên.
 
Trước đó, UBND huyện Đức Trọng đã ban hành phương án thành lập thị xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2023-2025, trên cơ sở chuyển nguyên trạng toàn bộ 903,13 km2 diện tích tự nhiên và dân số 192.180 người của huyện Đức Trọng (số liệu niên giám thống kê năm 2022).  
 
N.VIÊN